Про центр

Бородянский Центр СПР «Довір’я»

Бородянский Центр СПР «Довір’я»

ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ТЕРИТОРІЙ
ШЛЯХОМ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ,
ЙОГО ІНФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Місія Центру: соціально-психологічна підтримка постраждалого населення, сприяння процесам гармонійної безпечної життєдіяльності людини, утвердження у спільноті ідеалів гуманізму й толерантності, розвиток місцевих громад.

 Бородянський Центр «Довір’я» був відкритий 24 листопада 1994 року в районному центрі Київської області (після аварії на ЧАЕС ця територія має статус 4-ї зони постійного радіологічного контролю), на основі договору між ЮНЕСКО та Урядом України з метою надання соціально – психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи. Щорічно Центр відвідують в середньому 20 тис. чоловік різновікового населення. Їм. надають допомогу висококваліфіковані психологи, соціальні педагоги, соціологи та творчі працівники.

Для ефективної роботи з різнобічною проблематикою в структуру Центру входять психологічна служба, відділ кризових ситуацій, зал ігрової терапії, відділ сприяння комплексному вирішенню соціально-психологічних проблем постраждалого населення, інформаційно-аналітична служба, відділ зв’язків із громадськістю.

Borodyanka2

Пріоритетними напрямками діяльності Бородянського Центру СПР є:

 • Надання комплексної допомоги переселенцям із зони відчуження, евакуйованим із місць компактного проживання;
 • Індивідуальне та сімейне психологічне консультування;
 • Тренінгова діяльність;
 • Відродження та розвиток спільноти постраждалих територій;
 • Гармонійний розвиток родини;
 • Зниження рівня бідності шляхом розвитку творчого потенціалу, самоорганізації та переорієнтації діяльності;
 • Школа безпеки та виживання;
 • Школа екологічної просвіти;
 • Соціологічні дослідження;
 • Інформаційно – аналітична діяльність;
 • Соціально-психологічна допомога клієнтам, які перебувають у стані душевної кризи;
 •  Соціально-психологічний патронаж дітей-сиріт, багатодітних та малозабезпечених сімей;
 • Соціально-психологічна підтримка самотніх людей похилого віку;
 • Адаптація інвалідів різних категорій та людей, які перенесли тяжкі захворювання, до сучасних умов життя;
 • Методична допомога фахівцям просвітницьких закладів;
 • Школа батьківської ефективності.

Ці напрямки реалізуються через індивідуальні, групові та масові форми роботи. В Центрі впроваджуються адаптовані програми роботи з різновіковим населенням, створені українськими та зарубіжними вченими, а також програми, створені фахівцями Центру.

До інформаційної друкованої продукції Бородянського Центру «Довір’я», яка користується особливою довірою та попитом, відносяться видання журнального, газетного та букетного типів. Через них населення, що мешкає на забруднених радіонуклідами територіях, отримує комплексну, достовірну, своєчасну інформацію, яка сприяє свідомому вибору моделі безпечної життєдіяльності та здоровому способу життя.

15-річна діяльність Бородянського Центру СПР під егідою МНС України увійшла в історію розвитку національної психологічної служби  як унікальний досвід подолання соціально-психологічних наслідків у посткатастрофний період.

Коментарі закриті.