Вер 08

1. Подолання бідності

Задля досягнення цілей та бажаного рівня людського розвитку у Бородянському районі , командою фахівців центру, волонтерів та представників громадської Ради Центру проведена така робота:

* Створений банк речей для людей які їх потребують та дітей, які полишені батьками та перебувають у лікарні на соціальних ліжках і ще не мають офіційної державної підтримки ;

* Впроваджена програма проведення Міжнародного Дня боротьби з бідністю – на базі Центру проводиться харчування людей, які проживають за межею бідності (періодично) ;

* У приміщенні Центру розташований пункт по збору добровільних пожертвувань на користь бідних та незахищених людей і за рішенням громадської Ради Центру ці речі надаються відповідно потреб;

* Проводяться акції по збору коштів на користь сиріт та вихованців дитячого будинку – організатори – волонтери з числа дітей які оздоровлювались у Медисоні;

* Оздоровлення дітей із родин найбідніших та незахищених категорій.

2. Забезпечення якісної освіти впродовж життя

Зважаючи на те, що загальна освіта не передбачає коригування навчальних планів і програм у відповідності до індивідуального розвитку особи, доступності до сучасних технічних можливостей і розвитку інфраструктури віддалених населених пунктів регіону Центр запровадив і втілює в життя програму вирівнювання можливостей для різних вікових і соціальних категорій населення через таку діяльність:

* Створено комп’ютерну базу для навчання комп’ютерній грамотності дітей та дорослих, що з причини бідності не мають доступу до сучасної техніки, а відповідно і не можуть бути успішними у навчанні та конкурентоспроможними на ринку праці ( до програми залучені волонтери з числа дітей які оздоровлювались у Медисоні);

* Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку працює програма сприяння адаптації до шкільного навчання з метою забезпечення якісного рівня освіти;

* Оскільки навчальні заклади району не повністю укомплектовані викладачами англійської мови для школярів з бідних родин, що не можуть оплачувати репетиторів, організовано додаткові заняття з цього предмету (до програми залучені волонтери з числа дітей які оздоровлювались у Медисоні );

* Для успішного навчання і здобуття якісної фахової освіти для середніх і старших школярів, а також дорослого людей, що втратили роботу і не можуть утримувати себе та родину, у Центрі діє профорієнтаційна програма, яка дозволяє обрати професію відповідно до особистих здібностей і нахилів.

3. Сталий розвиток довкілля

Фактор здорового сприятливого довкілля особливо актуальний для регіону, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому Центр приділяє велику увагу реалізації даної ЦРТ, запровадивши наступну діяльність:

* Діє комплексна інформаційно-просвітницька програма для різних вікових категорій населення «Школа екологічної просвіти»;

* Проводиться щорічна інтелектуальна гра для шкільних команд старшокласників району «Екологічний бумеранг» – (близько 200 дітей та підлітків) з метою прищеплення даній категорії населення екологічного мислення та залучення молоді до процесів сталого розвитку довкілля в регіоні;

* Центр ініціював у районі проведення що весняних акцій «Посади калиновий гай» (калина – один із символів українського народу), до якої залучилися організації і громадськість регіону, вихованці місцевого дитячого будинку та будинку пристарілих , об’єднавши їх у програму «Коло любові»;

* У кожній школі району створено, за рахунок Центру та зусиллями Центру, навчально – тренінгову програму з безпечного проживання на забруднених територіях, за рахунок Центру підготовлені фахівці з даної тематики для 14 шкіл в районі;

* Центр активно співпрацює з місцевою владою (комісією з охорони та розвитку довкілля) у справі організації зусиль місцевих громад на розробку і впровадження проектів, направлених на розвиток довкілля.

4. Поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності

Проблеми збереження репродуктивного здоров’я населення перебувають у центрі уваги інформаційних та профілактичних програм Центру:

* У гінекологічному відділенні центральної районної лікарні діє кабінет планування сім’ї, де регулярно, за спеціальним графіком, працює психолог Центру, надаючи консультації майбутнім матерям і батькам;

* У дитячому відділенні центральної районної лікарні відкрито Центром та постійно працює кабінет психологічної допомоги та ігрової терапії, який є філією Центру, де психологи та соціальні педагоги Центру проводять роботу, спрямовану на збереження і поліпшення здоров’я дітей та матерів;

* Впроваджено за підтримки FOСCUS унікальний інформаційний молодіжний проект «Живи свідомо – живи безпечно», спрямований на інформування населення щодо безпечного проживання на забруднених територіях та збереження репродуктивного здоров’я молоді, що проживає на територіях,забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

* У школах району фахівці Центру проводять інформаційні зустрічі, спрямовані на профілактику шкідливих звичок серед дітей та молоді, а також на запобігання раннім, небажаним вагітностям та абортам;

* Запроваджені програми статевого виховання підлітків, що сприяє збереженню здоров’я майбутніх матерів, народженню здорових життєздатних дітей;

* Запроваджена реабілітаційна програма «Здоровий хребет» для корекції та зміцнення здоров’я людей які мають проблеми з хребтом (75% дітей за результатами медичного обстеження мають порушення постави);

* Центр співпрацює з Київською обласною лікарнею та іншими провідними медичними закладами і періодично залучає для консультацій у район та віддалені села лікарів-момологів та інших фахівців, яких бракує у районі.

5. Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів

Для Бородянського району проблема поширення ВІЛ/СНІДу не є сторонньою – є випадки народження ВІЛ-інфікованими жінками хворих немовлят. Щодо поширення туберкульозу, то варто зазначити, що саме на території Бородянського району розміщена Київська обласна протитуберкульозна лікарня, пацієнти якої мають вільний доступ у соціум, що складає додаткові ризики захворювання для місцевого населення. Тому командою фахівців Центру, волонтерів та представників громадської Ради Центру проведена значна інформаційно-профілактична робота щодо зменшення рівня поширення ВІЛ/СНІДу та туберкульозу:

* Центр проводить кампанію широкої поінформованості усіх категорій населення , особливо дітей та молоді, щодо питань профілактики ВІЛ-інфекії, її особливостей, шляхів передачі, можливостей убезпечити себе від інфікування. Проведено інформаційні зустрічі з учнівською молоддю;

* Видані листівки та буклети з інформацією про проблеми ВІЛ/СНІДу і розповсюджені серед груп підвищеного ризику (споживачі наркотиків, жінки секс-бізнесу тощо);

* Надається соціально-психологічна підтримка людям, що живуть з ВІЛ/СНІДом;

* Налагоджене інформування населення про ризики розповсюдження туберкульозу та важливість профілактики захворювання.

6. Забезпечення гендерної рівності

На державному рівні в Україні декларується жінкам рівні з чоловіками можливості освіти, здійснення професійної підготовки, отримання роботи та рівної заробітної плати. Проблематика не є гострою для Бородянського регіону, однак Центр не обходить увагою гендерні питання:

* Жінкам різного віку забезпечено вільний безкоштовний доступ до психологічної допомоги фахівців Центру;

* В рамках відділу кризових ситуацій налагоджено систему термінової допомоги жінкам, що стали жертвами насилля;

* Центр бере активну участь у роботі Жіночої ради району;

* Центр проводить тренінги лідерства для жінок та дівчат. Набуті навички допомагають їм зайняти активну життєву позицію, брати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні;

* Профорієнтаційна програма дозволяє представницям жіночої статі обрати фах і бути конкурентоспроможною на ринку праці;

* Психологічна, інформаційна, тренінгові діяльність Центру щодо гендерної рівності цілеспрямовано впливає на стереотипи мислення населення регіону задля зміни уяви про місце жінок в соціальній ієрархії, що заважають їх самореалізації в різних сферах життєдіяльності.

 

автор: Mariya

Коментарі закриті.